Eğitim

Hipotez Nedir? Hipotez Oluşturma Örnekleri

Bilimsel araştırmalarda karşımıza çıkan hipotez nedir birlikte ele alalım. Hipotez örneklerine bakarak detaylıca anlamaya çalışalım. Araştırmaların etkili şekilde sonuçlanmasını sağlayan hipotezlerin hepsi birer tahmindir ve doğruluğu henüz ispatlanmamıştır. Araştırma bu tahminlerin doğruluğunu veya yanlışlığını ispatlamak amacıyla başlar. Hipotezler sayesinde bilim insanlarının düşüncelerini daha iyi anlar, açıklar ve öngörebilirsiniz.

Bilimsel konularda ortaya atılan hipotezler karşımıza farklı şekillerde çıkabilir. Yazımızda hipotez çeşitlerini anlatacak ve örneklerle hipotezin ne olduğunu daha iyi anlayacağız. Bilimsel araştırmada hipotez nedir sorusuyla başlayarak konuyu detaylandıralım.

Bilimsel Araştırmada Hipotez Nedir?

bilimsel araştırmada hipotez nedir

Hipotez, bilimsel araştırma sürecinde herhangi bir sorunu test etmek veya incelemek için sürdürülen tahminlerdir. Bilimsel araştırmanın temel bir parçası olan hipotezler bir varsayımdır. Konuda düşünen kişiler genelde test edilebilir ve ölçülebilir ifadeler ortaya atar ve buna hipotez denir. Bilim dünyasında, istatistik alanında, sosyal bilimlerde ve birçok bilimsel araştırmada kullanılan bir yöntemdir.

Hipotez nedir kısaca açıklayacak olursak bilimsel araştırmada yürütülen tahminlerdir diyebiliriz. Genelde bağımlı/ bağımsız değişkenler ve tahmin/iddia olmak üzere iki bileşenden oluşur. Bağımsız değişken, değişimi başlatan ve kontrol edendir. Bağımlı değişken ise bağımsız değişkenden etkilenen, etkilerini ölçen değişkendir. Hipotez; bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisi hakkında tahmin ve iddiada bulunmaktır.

Bu şekilde terimler kullanarak hipotez kavramını açıklasak da örnek vermedikçe kafa karıştırıcı olacaktır. Terim anlamıyla ele aldığımızda tam olarak oturtamayabiliriz ancak örneklerle açıkladığımızda çok kolay gelecektir. Hipotez nedir sorusunu açıkladığımıza göre örneklerle yazımıza devam edelim.

Hipotez Oluşturma Nedir?

Araştırma sürecine başlarken bir sorunu anlamak, test etmek ve incelemek amacıyla tahmin yürütmek hipotez oluşturma sürecidir. Bu süreç gelişigüzel bir süreç değildir. Belirli incelemeler, araştırmalar ve prosedürler gerektirir. Hipotez nedir sorusunu anlamak için hipotez oluşturma adımlarını bilmek gerekir. Hipotez oluşturmak için aşağıdaki adımların izlenmesi gerekir:

 • 1. Adım: Araştırma Konusu Tanımlanmalı.

İlk olarak araştırmanın hangi konuda yapılacağı belirlenmeli ve net olarak tanımlanmalı. Araştırılmak istenen konu, merak edilen soru veya test edilmek istenen bir önerme olabilir.

 • 2. Adım: Literatür İncelemesi Yapılmalı.

Konuya dair kaynak taraması yaparak bilgi ve araştırmalar incelenmeli. Seçilen konu hakkında bilgi sahibi gerekir. Benzer çalışmaları incelemek kendi araştırmanıza yön verecektir.

 • 3. Adım: Sorular Sorulmalı ve Problem Tanımlanmalı.

Konuyla alakalı sorular türetilmeli. Soru sormak, problemin tanımlanması için önemlidir. Araştırmanın odak noktasının belirlenmesine yardımcı olur.

 • 4. Adım: Bağımsız ve Bağımlı Değişkenler Belirlenmeli.

Araştırmayı oluşturan bağımlı ve bağımsız değişkenleri belirlemeniz gerekir. Değişimi kontrol edene bağımsız değişken, bağımsız değişkenin etkilerini ölçene de bağımlı değişken denir. Araştırmanızda bu iki değişkeni ayırt etmelisiniz.

 • 5. Adım: Tahmin ve İddia Oluşturulmalı.

Belirlediğiniz bağımlı ve bağımsız değişkenler üzerinden tahmin ve iddialar yürütmelisiniz. Bu şekilde araştırmanızın amacını belirlemiş ve temelini oluşturmuş olursunuz.

 • 6. Adım: Hipotez Test Edilebilir Olmalı.

Oluşturduğunuz iddia ve tahminler birer hipotezdir. Bu hipotezler deney, gözlem ve başka yöntemlerle test edilebilir. Hipotezlerin doğruluğu veya yanlışlığı kanıtlanmalıdır.

Hipotez oluşturma süreci bu şekilde adımlarla gerçekleşir. Hipotez oluşturmak araştırmacının sorunu net bir şekilde tanımlamasına, araştırmanın odağını belirlemesine ve temelini oluşturmasına yardımcı olur. Hipotez oluşturma örnekleriyle durumu daha net şekilde anlayacağız.

Hipotez Oluşturma Örnekleri

Hipotez nedir sorusuna verdiğimiz cevaplar ne kadar açıklayıcı olsa da örnek vermedikçe havada kalır. Örneklerle ele aldığımızda hipotez ne demek daha iyi anlayacağız. Sizin için bağımlı ve bağımsız değişkenleri açıkladığımız hipotez örneklerini aşağıda derledik.

 • Örnek 1:

Eğer bitkilere daha fazla güneş ışığı verilirse (bağımsız değişken), o zaman bitkiler daha hızlı büyür. (bağımlı değişken)

Bitkiler güneş ışığına bağımlı olarak büyür, yani güneş ışığından etkilenir. Bitkilerin değişimi güneş ışığına bağlı olduğu için burada bitkiler bağımlı değişkendir. Güneş ışığıysa değişimi başlayandır ve bitkileri etkiler. Burada güneş ışığı bağımsız değişkendir diyebiliriz.

 • Örnek 2:

Farklı gübre türleri (bağımsız değişken) kullanılırsa bitkinin büyüme hızı (bağımlı değişken) artar.

 • Örnek 3:

Öğrenci katılım düzeyi (bağımsız değişken) yüksekse, sınav başarı puanları (bağımlı değişken) daha yüksek olacaktır.

 • Örnek 4:

Bireyler düzenli olarak egzersiz yaparsa (bağımsız değişken), gün içerisinde daha zinde (bağımlı değişken) olacaklardır.

 • Örnek 5:

Farklı konsantrasyonlardaki çözelti tuzları (bağımsız değişken) kullanılırsa o zaman kimyasal reaksiyon hızı (bağımlı değişken) üzerinde bir etki gözlemlenir.

 • Örnek 6:
İlginizi Çekebilir:
Bağımlılık ile İlgili Kompozisyon ve 10 Çizim Örneği

Farklı ağırlıklardaki cisimler serbest bırakılırsa (bağımsız değişken), cisimlerin serbest düşme hızı (bağımlı değişken) ağırlıklarıyla orantılı olacaktır.

 • Örnek 7:

Çalışanın motivasyon seviyesi yüksekse (bağımsız değişken), iş performansı (bağımlı değişken) daha yüksek olacaktır.

 • Örnek 8:

Bireyler düzenli ve yeterli uyku alırlarsa (bağımsız değişken), günleri daha dinç ve aktif (bağımlı değişken) geçecektir.

 • Örnek 9:

Bölgede geri dönüşüm programı uygulanıyorsa (bağımsız değişken), atık miktarı (bağımlı değişken) azalacaktır.

 • Örnek 10:

Kişi düzenli olarak kitap okursa (bağımsız değişken), kelime dağarcığı zenginliği (bağımlı değişken) artacaktır.

Hipotez nedir sorusunu bu şekilde örneklerle açıklamaya çalıştık. Örneklerde bağımsız değişken manipüle edilir, bağımsız değişken ise ölçülür. Bu şekilde o alanda yapılan araştırmalar test edilmiş olur.

 • Örnek 11: Yabancı dil öğrenmede yaşın etkisi büyüktür.

Bu örnekte bir hipotez ortaya atılmıştır. Yabancı dil öğrenmede yaş ilerledikçe nasıl zorluklar veya kolaylıklar yaşandığı araştırılarak hipotez kanıtlanabilir.

 • Örnek 12: X ağrı kesicisi, Y ağrı kesicisinden daha etkilidir.
 • Örnek 13: Şeker sağlığa zararlı bir besindir
 • Örnek 14: Yeşil çay, siyah çaydan daha faydalıdır.
 • Örnek 15: Fazla katı yağ tüketmek damar tıkanıklığına neden olur.
 • Örnek 16: Yürüyüş yapmak kalp sağlığına faydalıdır.
 • Örnek 17: Suya atılan tuz miktarı arttıkça suyun kaynama süresi artar.
 • Örnek 18: Uygun ışık okuma hızını artırır.
 • Örnek 19: Kilo vermek için sağlıklı beslenmek gerekir.
 • Örnek 20: Çocuğun gelişiminde ebeveyn ilgisi önemlidir.

Hipotez nedir sorusunu bu örneklerle detaylıca açıklamaya çalıştık. Bu hipotezlerin doğruluğu ve yanlışlığı araştırma yapılarak kanıtlanabilir. Hipotez çeşitleriyle yazımıza devam edelim.

Hipotez Çeşitleri: Araştırma ve İstatistikteki Farklı Yaklaşımlar

Hipotezler araştırma yöntemine göre üç ana kategori olarak ayrılabilir. Araştırma hipotezleri, yönergeler ve istatiksel hipotezler olmak üzere sınıflandırabiliriz. Hipotez nedir sorusunu ele alırken farklı yaklaşımlara göre çeşitlerini araştıralım.

Araştırma Hipotezleri

Araştırma hipotezleri açıklayıcı ve tanımlayıcı olmak üzere ikiye ayrılır.

Açıklayıcı Hipotezler:

Bir olgu, durum veya olayın nedenlerini açıklamak için öne sürülen hipotezlerdir.

Örnek: Yüksek gelir düzeyine sahip ailelerin konfor alanı daha geniştir.

Tanımlayıcı Hipotezler:

Konuyu tanımlamak, durumu açıklamak ve olguları sınıflandırmak için öne sürülen hipotezlerdir.

Örnek: Sosyal medya kullanımı, gençler arasında duygusal sağlığı etkileyebilir.

Yönergesel (İlişkilendirici Hipotezler)

Yönergesel hipotezler nedensel ve ilişkisel hipotezler olmak üzere ikiye ayrılır.

Nedensel Hipotezler:

Bir değişkenin başka bir değişkeni nasıl etkilediğini anlamak için öne sürülür.

Örnek: Düzenli egzersiz yapan kişiler kilo kontrolünde daha başarılıdır.

İlişkisel Hipotezler:

İki değişken arasındaki ilişkiyi anlamak amacıyla öne sürülür.

Örnek: Uyku süresiyle bilişsel performans arasında pozitif bir ilişki vardır.

İstatiksel Hipotezler

İstatiksel hipotezler, parametrik hipotezler ve tam tersi olan nonparametrik hipotezler olmak üzere ikiye ayrılır.

Parametrik Hipotezler:

Belli bir örneklemin bir popülasyonun parametreleriyle ilgili olduğunu test eder.

Örnek: X ilacı hastalığı tedavi etmede Y ilacından daha etkilidir.

Nonparametrik Hipotezler:

Parametreler hakkında belirli bir örneklemin olmadığı ve kesin bir şey söylenemeyeceği durumlarda öne sürülür.

Örnek: İki bağımlı örnek grubu arasında medyan farkı var mı?

Hipotez türleri bu şekilde araştırmanın sorusuna ve amacına göre çeşitlenir. Hangi türde hipotez kullanılacağı, araştırma sırasında dikkat edilmesi gereken bir faktördür. Hipotez nedir sorusunda son olarak çeşitlerine değindik ve açıkladık. Merak edilen diğer sorularla devam edelim.

Hipotezlerle İlgili Merak Edilenler

Hipotez nedir sorusuyla başladığımız yazımızda türlerine, örneklerine ve açıklamalarına değindik. Hipotez nedir sorusunu tam olarak anlamamız için aklımızda kalan soru işaretlerine bakalım.

Hipotezi Test Etmek için Ne Tür bir Veri Gerekir?

Hipotezi test etmek için ölçülebilir ve test edilebilir veriler gereklidir. Deney, gözlem, anket gibi yöntemlerle gerekli veriler elde edilebilir. Bu şekilde hipotezin doğruluğu test edilir.

Hipotezler Neden Önemlidir?

Araştırma sorununu sistemli bir şekilde çözmek ve anlamak için önemlidir. Araştırmacılara yönlendirici bir temel sunar. İlgili sorularla araştırmanın daha iyi sonuçlanmasını sağlar.

Hipotez Nasıl Formüle Edilir?

Hipotezler genelde bağımsız değişken ve bağımlı değişken üzerinden formüle edilir. Bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisine bakılır.

Parametrik ve Nonparametrik Hipotezler Arasındaki Fark Nedir?

Parametrik testler belirli bir dağılımı veya parametrik modeli varsayar, bu model üzerine kurulur. Nonparametrik testlerse veri setinin dağınık veya kategorik olduğu durumlarda kullanılır.

Hipotez Nasıl Doğrulanır veya Reddedilir?

Deney, gözlem, istatiksel analiz, anket gibi yöntemler kullanılarak hipotezlerin doğruluğu veya yanlışlığı kanıtlanabilir. Bu yöntemlerle toplanan veriler sayesinde hipotez doğrulanır veya reddedilir.

Hipotezler Neden Deneylerde Önemlidir?

Hipotezler deneylerin tasarımını ve sonuçlarını yönlendirir, deneyin amacını belirler. Bu nedenle deneylerdeki önemi büyüktür.

Hipotez nedir konusunu bu şekilde merak edilen sorularla tamamladık. Bilgilerinizi pekiştirmek için faydalanabileceğiniz bir videoyu yazımıza ekliyoruz. Diğer yazımıza göz atmak isteyebilirsiniz; Tümdengelim ve Tümevarım Nedir? 30+ Örnek

Zeynep Teksöz

Ben Zeynep! 9 Senedir profesyonel içerik editörlüğü yapmaktayım! Yazılarımı umarım beğenirsin :)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu